Ekologiska Anna/ Partner: Miljöcenter - www.ekologiskaanna.se


PARTNER


Beskrivning av Miljöcenter:

Miljöcenter AB skall bedriva tillverkning och handel med produkter för hus, hem och trädgård. Vi använder vår samlade kunskap för att tillhandahålla produkter med överlägsen kvalitet, säkerhet och omtanke om miljön till krävande kunder i utvalda segment. Vi arbetar med energi, passion och respekt för individen.

Hemsida: www.miljocenter.com